< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies over het effect van beschaduwing op de EKC van macrofyten

Boek - Boek

Uit de resultaten van het meetnet macrofyten blijkt dat sommige waterlopen een goede fysisch-chemische kwaliteit behalen, maar dat de score voor groeivormen soms ondermaats blijft. Een mogelijke verklaring hiervoor zou beschaduwing kunnen zijn. In dit advies gaat het INBO na op welke manier effecten van beschaduwing zo objectief mogelijk meegerekend kunnen worden in de Ecologische KwaliteitsCoëfficiënt, een coëfficiënt om de ecologische toestand van een waterlichaam uit te drukken.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2016
Trefwoorden:Meetnetten, Beleid