< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies over het hydrologisch meetnet in het historisch Ekstergoor (Beerse)

Boek - Boek

Een van de doelstellingen in het natuurreservaat historisch Ekstergoor (Eksterheide, Beerse) is het bevorderen van de ontwikkeling van habitattype 4010 (vochtige heide). Om de hydrologische potenties voor dit habitattype in te schatten, werd het bestaande hydrologische meetnet in 2017 aangevuld met bijkomende piëzometers. In dit advies gaat het INBO na of het meetnet afdoende is om betrouwbare uitspraken te doen over de hydrologische potenties en wat de minimale duur is van een hydrologische tijdreeks om de hydrologische toestand in te schatten. We geven daarnaast ook een eerste interpretatie van de gegevens na één jaar meten.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2018
Trefwoorden:Heiden en hoogveen, N2000 gebieden, Natuurherstel, Natura 2000 en instandhoudingsdoelen, Beheer van natuur, Vallei- en moerasbossen, Habitats