< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies over het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek

Boek - Boek

Dit advies heeft betrekking op geplande uitvoeringsmaatregelen in het kader van het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek te Koersel. Het natuurstreefbeeld bestaat erin om het valleilandschap terug open te maken en ontwikkelingskansen te geven aan habitattype 7140_meso, overgangs- en trilveen. De vraag is of de geplande kappingen en vernatting van het gebied blijvende negatieve impact zal hebben op de aanwezige, soms zeldzame, veenmospopulaties. Het advies geeft antwoord op deze vraag en kadert dit op niveau van de vallei en de speciale beschermingszone waarbij ook rekening gehouden wordt met toekomstige verschuivingen van vegetatiegordels. Ten slotte wordt meegegeven op welke wijze de impact gemilderd kan worden.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2017
Trefwoorden:N2000 gebieden, Natuurherstel, Milieu, Beheer van natuur, Vernatting, Soorten, Natuur- en bosgebieden