< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies over vleermuisvriendelijke verlichting langs wegen en fietsostrades

Boek - Boek

Vleermuizen zijn als groep geselecteerd als Provincie Prioritaire Soorten voor de provincie Antwerpen. Het zijn soorten waar de provincie via gerichte maatregelen extra aandacht aan besteedt. De dienst Mobiliteit van de provincie is bevoegd voor het aanleggen van fietsostrades. Verlichting is hierbij belangrijk voor de veiligheid, maar kan verschillende delen van het leefgebied van vleermuizen beïnvloeden. Veel gemeentebesturen laten lichtplannen opmaken in het kader van energiezuinig verlichten. De impact op biodiversiteit wordt hierbij niet altijd meegenomen. In dit advies gaat het INBO na aan welke technische specificaties vleermuisvriendelijke verlichting voor wegen en fietsostrades moet voldoen.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:Zoogdieren, Soorten en biotopen, Fauna, Soortenbeleid, Natura 2000 en instandhoudingsdoelen, Beleid, Soorten, Provinciale prioritaire soorten