< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Afwegingskader voor het opstarten van programmatische aanpakken in het Vlaams Natura 2000-programma

Boek - Rapport

Ondertitel:Voor welke andere milieudrukken dan stikstofdepositie is een programmatische aanpak nodig en/of geschikt?
Series: Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina's: 77
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:Natura 2000 en instandhoudingsdoelen