< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Analyse van de gerapporteerde drukken en bedreigingen voor de Natura 2000 habitattypen

Boek - Boek

Vlaanderen rapporteert elke zes jaar over de staat van instandhouding van de habitattypen aan de Europese Commissie. Eén onderdeel daarvan betreft het belang van drukken en bedreigingen op de habitats. Voor het opstellen van het Natura 2000 programma 2021 – 2026 vraagt het Agentschap voor Natuur en Bos een analyse van het belang van die drukken en bedreigingen. In dit advies beschrijven we een methode om dit belang te bepalen. Het resultaat is lijst van drukken en bedreigingen voor de Natura 2000 habitattypen die een prioritaire aanpak nodig hebben op bovenlokale tot regionale schaal.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:Natura 2000 en instandhoudingsdoelen, Habitats