< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Analytical bias accounts for some of the reported effects of tACS on auditory perception (vol 12, pg 1001, 2019)

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Brain Stimulation
ISSN: 1935-861X
Issue: 5
Volume: 12
Pagina's: E165 - E165
Jaar van publicatie:2019