< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Augmented reality voor het aanleren van RX-opnames : praktijkvoorbeeld uit het skillslab diergeneeskunde

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Het aanleren van klinische vaardigheden is een essentieel onderdeel van de opleidingdiergeneeskunde. In een skillslab kunnen deze vaardigheden aangeleerd worden zondergebruik van proefdieren. Aan de Universiteit Gent wordt momenteel een augmented reality appontwikkeld voor het aanleren van het nemen van röntgenfotoU+2019s (RX) bij het paard.
Tijdschrift: Biotechniek - vakblad voor proefdierkundig Nederland
Issue: 4
Volume: 60
Pagina's: 33 - 35
Jaar van publicatie:2021