< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Bamacodex 4 "Sociaal Recht" 2011-2012

Boek - Boek

Dit boek biedt een verzameling van de voor studenten in de rechten meest relevante wetten, decreten en besluiten in de domeinen van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Omwille van de conformiteit met de examenreglementen, werd de annotatie beperkt tot de wetsgeschiedenis.
Aantal pagina's: 1013
ISBN:978 90 4861 109 6
Jaar van publicatie:2011