< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Behandeling van ribfracturen

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Ondertitel:literatuuranalyse
Ribfracturen komen vaak voor bij traumapatiënten. Er zijn hiervoor verschillende behandelopties, zowel conservatief als chirurgisch. Het doel van deze literatuuranalyse is het evalueren van de richtlijnen voor de behandeling van ribfracturen. Verschillende factoren beïnvloeden de morbiditeit en mortaliteit bij patiënten met ribfracturen. Vaak gevonden voorspellende factoren voor een negatieve uitkomst, ongeacht de behandeling, zijn: geassocieerd letsel, leeftijd (vooral > 65 jaar en in mindere mate > 45 jaar) en het aantal gebroken ribben (> 5). Een conservatieve behandeling bestaat voornamelijk uit een ondersteunende behandeling met pijnmedicatie. Er zijn drie gerandomiseerde studies en één meta-analyse welke fladderthorax als indicatie voor chirurgisch behandeling bevestigden. Er bestaat geen consensus over het optimale tijdstip en gebruikte methode voor chirurgische fixatie van ribfracturen. Er is een classificatiesysteem voor ribfracturen gepubliceerd dat voorspellend was voor de mortaliteit, de opnameduur op intensieve zorgen en hospitalisatieduur wanneer deze retrospectief werd toegepast. Er zijn echter geen andere studies gevonden die deze classificatie gebruikten. Er is weinig tot geen consensus over de indicaties voor chirurgische fixatie van ribfracturen. Gesuggereerde indicaties voor chirurgische behandeling zijn niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd met uitzondering van de fladderthorax. Er bestaat geen universeel gebruikt systeem voor de classificatie van ribfracturen om te kunnen differentiëren tussen patiënten.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Geneeskunde
ISSN: 0371-683X
Volume: 71
Pagina's: 1165 - 1174
Jaar van publicatie:2015