< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Berekening van de Ecologische Kwaliteitscoëfficiënten voor overgangswateren en zoete getijdenwateren i.f.v. het derde stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde

Boek - Boek

In uitvoering van de Kaderrichtlijn Water bereidt de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid het derde stroomgebiedbeheerplan voor. Daarin moeten de meest recente monitoringsresultaten verwerkt worden om het toekomstig beheer voor de Vlaamse oppervlaktewateren vast te leggen. De resultaten moeten getoetst worden aan de maatlatten voor de Vlaamse overgangswateren en zoetwatergetijdenwateren. Hiertoe worden in dit advies de Ecologische Kwaliteitscoëfficiënten ‘Hydromorfologie’, ‘Macrofyten’ en ‘Macrobenthos’ berekend voor een aantal waterlichamen van de Zeeschelde en het waterlichaam ‘Havengeul IJzer’.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:IJzer, Schelde, Soorten en biotopen, Estuaria, Kust en Estuaria, Biotopen, Waterbeheer en drinkwater