< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Bodemkoolstofmonitoringnetwerk Cmon: jaarrapport werkjaar 2 (1 juli ‘22 – 30 juni ‘23)

Boek - Rapport

Deze publicatie betreft het jaarrapport van het tweede werkjaar van het koolstofmonitoringnetwerk (1 juli 2022 – 30 juni 2023) en bevat de eerste meetresultaten van de eerste 2 werkjaren. Het Vlaamse koolstofmonitoringnetwerk ‘Cmon’ heeft tot doel om de organische-koolstof-voorraden in de bodems van verschillende landgebruiken (akkerland, blijvend grasland, bos, natuur en ruimtebeslag) en de evoluties hierin te monitoren. Voor 2594 monitoringplots zullen, over een periode van 10 jaar (t0), niet alleen de organische-koolstofvoorraden tot 1 m diepte, maar ook totale stikstof, pH en bodemtextuur bepaald worden. Het is de bedoeling om na die 10 jaar naar diezelfde plots terug te keren en opnieuw te bemonsteren (t1). Het aantal monitoringplots moet een detectie van een gemiddelde koolstofvoorraad-verandering van 4‰ over 20 jaar toelaten, maar door de gefaseerde
bemonstering zal ook een relatief snelle, eerste representatieve detectie van koolstofvoorraad-veranderingen mogelijk zijn. Dit komt tegemoet aan de verplichte vijfjaarlijkse LULUCF-rapportering (i.e., 2021-2025) en zal ons tevens in staat stellen om in Vlaanderen de werkelijke evolutie van de percentages en voorraden van organische koolstof in de bodem in verschillende landgebruikscategorieën en de beleidseffecten erop te kunnen opvolgen.
Aantal pagina's: 54
Jaar van publicatie:2023
Toegankelijkheid:Open