< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Bosvitaliteitsinventaris 2019

Boek - Rapport

Ondertitel:Resultaten uit het bosvitaliteitsmeetnet (Level 1)
Series: Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020
Aantal pagina's: 108
Jaar van publicatie:2020
Trefwoorden:Meetnetten, Beheer van bos, Natuurindicatoren, Bosbouw (maatschappij), Bossen, Bosbouw (sectoren), Klimaat, Verdroging, Vermesting, Verzuring, Natuur- en bosgebieden, Bossen en parken, Eiken- en beukenbossen