< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Comparative estimation of the pore filling of single salts in natural stone

Boekbijdrage - Boekhoofdstuk Conferentiebijdrage

Boek: Proceedings of SWBSS 2021 : fifth International Conference on Salt Weathering of Buildings and Stone Sculptures
Pagina's: 79 - 88
ISBN:9789463664394
Jaar van publicatie:2021
Toegankelijkheid:Open