< Terug naar vorige pagina

Publicatie

De gepercipieerde waarde van diploma-erkenning op de arbeidsmarkt.

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

De tewerkstellingskloof tussen personen van buitenlandse herkomstenerzijds en de ‘autochtone’ bevolking anderzijds is bijzonderhoog in België. Dit gaat ook op voor hooggeschooldemigranten. Een oorzaak hiervan ligt in de moeizame transfervan hun menselijk kapitaal naar het land van bestemming. Eenoplossing die vaak naar voor wordt geschoven in deze contextis de erkenning van buitenlandse diploma’s. Er is echter weinigzicht op welke waarde de erkenning van deze diploma’s heeftop de arbeidsmarkt, zowel voor werkgevers als voor de aanvragers:Kijken werkgevers naar de erkenning van diploma’s in hunaanwervingsbeslissingen? Hoe waarderen ze diploma-erkenning?Hebben de aanvragers van diploma-erkenning de indruk dat hethun loopbaan vooruit helpt? In opdracht van NARIC-Vlaanderengingen we dit na door middel van een kwalitatieve bevraging vanhr-professionals en een websurvey bij aanvragers van diplomaerkenning.
Tijdschrift: Over.Werk: Tijdschrift van het Steunpunt WSE
ISSN: 1379-7034
Issue: 2
Pagina's: 91 - 97
Jaar van publicatie:2019