< Terug naar vorige pagina

Publicatie

De hernieuwbare energiesector

Boek - Rapport

Ondertitel:Een Vlaamse socio-economische analyse
Om de discussie en het beleid rond hernieuwbare energie te ondersteunen, besliste het Departement Omgeving samen met het Vlaams Energie Agentschap om in 2010 de Vlaamse hernieuwbare energiesector onder de loep te nemen. Op basis van een bevraging van de sector en een analyse van de jaarrekeninggegevens, bekijkt de studie de volgende belangrijke parameters van de hernieuwbare energiesector in Vlaanderen: de omzet, de tewerkstelling, de financiële ratio’s, de kenmerken van de sector zoals de rechtsvorm, het oprichtingsjaar, de geografische ligging enzovoort.

In hoofdstuk één wordt de afbakening van het onderzoek besproken. Vervolgens lichten we in hoofdstuk twee de methodologie, de gebruikte steekproef en de representativiteit van deze steekproef toe. De eigenlijke analyseresultaten komen aan bod in hoofdstuk drie. De variabelen waarvoor we informatie konden vinden worden er besproken. In hoofdstuk vier maken we een inschatting van de omzet en de tewerkstelling van de volledige Vlaamse hernieuwbare energiesector. Dit laatste doen we door
middel van extrapolatie van de gevonden resultaten naar de volledige steekproef. De resultaten hiervan vergelijken we tenslotte met de resultaten uit andere gelijkaardige studies. Nu reeds moet gezegd worden dat de input van gegevens beperkt was en de resultaten van deze studie dus ook als indicatie moeten worden beschouwd.
Aantal pagina's: 57
Jaar van publicatie:2010
Trefwoorden:S191-marktstudie