< Terug naar vorige pagina

Publicatie

De indicatieve tabel: belangrijkste innovatie in het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht sinds 1804?

Boekbijdrage - Hoofdstuk

De gemeenrechtelijke schadeloosstelling ex artikel 1382 BW noopt soms tot forfaitaire bedragen. De indicatieve tabel wil de richtbedragen op mekaar afstemmen, zodat de partijen, hun advocaten en de rechters een houvast hebben.
Boek: Indicatieve Tabel 2012 - Tableau Indicatif 2012
Pagina's: 71 - 106
ISBN:978 90 4861 586 5
Jaar van publicatie:2012