< Terug naar vorige pagina

Publicatie

De omgang met bewijs verkregen door handelingen in strijd met artikel 3 EVRM: de toepassing van de uitsluitingsleer bij mishandeling door private partijen (noot onder EHRM 5 november 2020, 31454/10, Ćwik/Polen)

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Nullum Crimen: Tijdschrift voor Straf- en Strafprocesrecht
ISSN: 1782-3447
Issue: 2
Pagina's: 148 - 154
Jaar van publicatie:2021