< Terug naar vorige pagina

Publicatie

De toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg voor personen met een middelengebonden stoornis : de visie van hulpverleners en cliënten in een Vlaams-landelijke regio

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Het Belgische Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg rapporteerde in 2019 dat het onduidelijk is of de beschikbaarheid van geestelijke gezondheidszorg in België effectief beantwoordt aan de behoeften van personen met een middelengebonden stoornis. Met dit huidige onderzoek wordt nagegaan hoe personen met een middelengebonden stoornis en hun hulpverleners de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde hulpverlening ervaren in de niet-stedelijke regio Vlaamse Ardennen. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de output van individuele diepte- en groepsinterviews bij zowel zorggebruikers als hulpverleners. De resultaten tonen dat zowel zorggebruikers als hulpverleners het gebrek aan billijke spreiding van het zorgaanbod, het tekort aan kennis en ervaring bij eerstelijnsdiensten, specifieke intakecriteria en stigma ervaren als drempels tot zorg. Deze studie pleit voor het overstijgen van zorgfragmentering door het installeren van een operationele definitie van netwerkgericht werken, modelgetrouwheid bij het toepassen van case management en meer outreachend werken als deel van een gefaseerd en individueel aangepast zorgaanbod.
Tijdschrift: VERSLAVING & HERSTEL
ISSN: 2736-5832
Issue: 4
Volume: 3
Pagina's: 38 - 46
Jaar van publicatie:2023
Toegankelijkheid:Closed