< Terug naar vorige pagina

Publicatie

De toepassing van het verkeersongevallenartikel 29bis WAM-wet op treinen: een ontsporing? Zelfdoding op het spoorwegnet

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Ten onrechte heeft de wetgever het artikel 29bis WAM-wet in 2001 uitgebreid tot alle spoorvoertuigen, dus ook treinen. Ten onrechte heeft het Hof van Cassatie ook treinongevallen overkomen in de eigen spoorwegbedding, onder het voormelde wetsvoorschrift laten vallen. Wat nu met de ongeveer 180 suicides per jaar, uitgevoerd op het Belgisch spoorwegnet?
Boek: Over grenzen. Liber Amicorum Herman Cousy
Pagina's: 679 - 685
ISBN:978 94 000 0235 7
Jaar van publicatie:2011