< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Documentering van de tijdelijke ontsluiting 'Scheldetunnel Linkeroever'

Boek - Rapport

Rapport in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) en uitgevoerd door VPO en VITO, onder de referentietaak VLAKO (Vlaams Kenniscentrum Ondergrond). Onderzoek in het kader van het beschrijven en bemonsteren van waardevolle tijdelijke ontsluitingen. De tijdelijke ontsluiting gedocumenteerd in dit rapport bevindt zich in de grote bouwput voor de Scheldetunnel op de Antwerpse linkeroever, i.k.v. de Oosterweelverbinding. De ontsluiting bevat een sectie van de recente Quartaire geologie, met de fluviatiele Eeklo Formatie en een dik pakket van het Holocene Bosveen. Bovenaan zijn ook indicaties van menselijke invloed aanwezig.
Aantal pagina's: 21
Jaar van publicatie:2024
Trefwoorden:grondmonsters
Toegankelijkheid:Open