< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Een CO2-, water- en afvalneutrale Vlaamse voedingsnijverheid tegen 2030

Boek - Rapport

Ondertitel:onderzoek naar haalbaarheid en uitwerking mogelijke aanpak
De Vlaamse milieuadministratie werkt sinds geruime tijd nauw samen met de Vlaamse voedingsindustrie om bepaalde doelstellingen binnen het milieubeleid te halen. In het kader van deze samenwerking is het de bedoeling de haalbaarheid na te gaan om van de Vlaamse voedingsindustrie een CO2-, water- en afvalneutrale sector te maken tegen 2030. De centrale onderzoeksvraag van deze opdracht is dan ook nagaan of het technisch en economisch haalbaar is dat de Vlaamse voedingsindustrie tegen 2030 CO2-, water- en afvalneutraal kan worden.

Meer specifiek is het de bedoeling om:
- een onderbouwd en gedragen concept voor milieuneutraliteit van een industriële sector voorop te stellen;
- een bruikbaar en transparant instrument te ontwikkelen om de haalbaarheid van een CO2-, water- en afvalneutrale voedingsindustrie na te gaan;
- een aantal routekaarten op te stellen met mogelijke maatregelen, acties en initiatieven (zowel voor industrie als overheid en andere stakeholders). Deze routekaarten vormen de verschillende scenario’s naar een milieuneutrale voedingsindustrie.

De resultaten in deze studie zijn geen voorspellingen, ze gaan uit van een nulmeting voor de verschillende milieucompartimenten anno 2010 zonder prospecties van wijzigingen in de toekomst binnen en buiten de voedingsindustrie. Bedrijven in de voedingsindustrie, de sector en de overheden kunnen met de resultaten gericht actie nemen om het pad naar milieuneutraliteit in te zetten. De resultaten geven enerzijds aan hoe haalbaar vandaag de dag het bereiken van milieuneutraliteit is tegen 2030. En anderzijds welke maatregelen de komende jaren kunnen genomen worden om naar milieuneutraliteit te streven. De studie geeft ook aan voor welke maatregelen er conflicten zijn tussen verschillende milieucompartimenten en waar dus beleidskeuzes moeten gemaakt worden.
Aantal pagina's: 428
Jaar van publicatie:2013
Trefwoorden:S191-marktstudie