< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Een medicatiegerelateerde ziekenhuisopname bij een oudere patiënt behandeld met digoxine

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Een geneesmiddelgerelateerd probleem (U+201Edrug-related problemU+201D U+2013 DRP) wordt gedefinieerd als een U+201Egebeurtenis of omstandigheid gedurende de geneesmiddelentherapie die werkelijk of mogelijk de gewenste medische uitkomst beïnvloedtU+201D. Een groot aantal DRPU+2019s resulteert effectief in geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames (U+201Edrug-related hospital admissionU+201D U+2013 DRHA), die op zich ernstige klinische en economische gevolgen veroorzaken. Verschillende studies hebben de frequentie onderzocht en de mogelijke risicofactoren in kaart gebracht die bijdragen tot DRHAU+2019s. De inname van vijf of meer geneesmiddelen (polyfarmacie) verhoogt het risico op geneesmiddeleninteracties en DRHAU+2019s. Ongeveer 70% van de DRHAU+2019s bij ouderen wordt veroorzaakt door potentieel vermijdbare DRPU+2019s. De geneesmiddelenklassen die vaak betrokken zijn bij DRPU+2019s, zijn geneesmiddelen voor het cardiovasculaire stelsel, niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDU+2019s), antibiotica en hypoglykemiërende geneesmiddelen.Bij ouderen neemt het risico op DRPU+2019s nog meer toe door een aantal factoren. Ouderen vertonen vaak multipele chronische aandoeningen (multimorbiditeit) en worden om deze reden behandeld met meerdere geneesmiddelen (polyfarmacie). Leeftijdsgebonden wijzigingen in farmacokinetiek en farmacodynamiek maken ouderen gevoeliger voor bijwerkingen door bv. een langere werkingsduur (bv. benzodiazepinen) en een meer uitgesproken effect van geneesmiddelen (bv. opiaten). Ouderen worden verder dikwijls opgevolgd door meerdere zorgverleners, waardoor het risico op fouten bij de overdracht van thuismedicatie verhoogt.Aan de hand van een casus willen we de aandacht vestigen op het opsporen van mogelijk ongepast voorschrijven bij ouderen en het belang van een regelmatig medicatienazicht onderstrepen.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Geneeskunde
ISSN: 0371-683X
Issue: 5
Volume: 75
Pagina's: 293 - 300
Jaar van publicatie:2019