< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Een neuropsychologische reflectie op zelfcontrole tijdens de adolescentie en verantwoordelijkheid in het decreet jeugddelinquentierecht

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

In het nieuwe jeugddelinquentierecht wordt, ten opzichte van de vorige wetgevingen, meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de jongere over zijn daden en de gevolgen hiervan. Hierbij wordt de jongere meer beschouwd als schuldbekwaam dan onbekwaam of onverantwoordelijk. Echter, gebaseerd op neurowetenschappelijke en psychologische inzichten kan in vraag worden gesteld in welke mate adolescenten controle hebben over hun impulsen. Hersenonderzoek toont namelijk aan dat jongeren moeilijker zelfcontrole kunnen uitoefenen in emotionele of sociale situaties. De vraag rijst dan of iemand die minder controle heeft over zijn gedrag, even verantwoordelijk kan worden gesteld voor zijn daden als iemand die meer controle kan uitoefenen. In dit artikel wordt eerst de literatuur rond zelfcontrole en de link met risicogedrag tijdens de adolescentie besproken. Hierbij wordt aandacht besteed aan recente modellen in neuropsychologisch en criminologisch onderzoek. Daarna wordt de impact van deze inzichten op het concept van verantwoordelijkheid in het jeugddelinquentierecht bediscussieerd. Er is ook oog voor hoe deze kennis invloed had op het jeugdrecht in andere landen, zoals Nederland en de Verenigde Staten van Amerika.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten
ISSN: 1377-2104
Volume: 4
Pagina's: 217 - 229
Aantal pagina's: 13
Jaar van publicatie:2020