< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Een referentiedatabank van de Vlaamse Ondergrond - V2023

Boek - Rapport

Onderzoek en rapportage uitgevoerd door het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO), in het kader van de opbouw van een referentiedatabank van de Vlaamse ondergrond. De data werd verzameld door analyse van grondmonsters opgeslagen in de Geotheek van het Departement Omgeving. Hierbij werden zoveel mogelijk kwalitatieve stalen genomen van zoveel mogelijk verschillende geologische eenheden. De verzamelde data bevatten informatie over korrelgrootte, glauconietgehalte en (an)organisch koolstofgehalte. Deze rapportage wordt periodiek vernieuwd.
Aantal pagina's: 120
Jaar van publicatie:2023
Trefwoorden:grondmonsters
Toegankelijkheid:Open