< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Filosofie van de pedagogische wetenschappen. Een inleiding

Boek - Boek

Wetenschap is – volgens een klassiek ideaal – theoretisch en waardevrij. De pedagogische wetenschappen zijn echter praktijkgericht en waardegebonden. Hoe wetenschappelijk kan de pedagogiek dan zijn als ze noodgedwongen haar handen vuil moet maken? Wat is haar relatie tot de natuurwetenschappen en de andere sociale wetenschappen? Dit boek behandelt het statuut van de opvoedkunde als wetenschap. Ook de logische en epistemologische uitgangspunten voor een filosofische reflectie over de rationaliteit van de (opvoedings)wetenschappen komen aan bod. Als inleiding richt het zich niet uitsluitend tot studenten filosofie, studenten pedagogiek en pedagogen in de praktijk, maar tot iedereen die geïnteresseerd is in het wetenschappelijk karakter van de opvoedkunde.
Aantal pagina's: 191
ISBN:978-90-334-7350-0
Jaar van publicatie:2009