< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Financiering lokale klimaatplannen

Boek - Rapport

Ondertitel:draaiboek
Lokale klimaatplannen zoals de Burgemeesterconvenant hebben bij lokale overheden een belangrijke dynamiek op gang gebracht in de strijd tegen de klimaatverandering. Uit voorgaande trajecten is gebleken dat de opgestelde actieplannen botsen op het financieringsvraagstuk: hoe gaan we de geformuleerde acties in tijden van budgettaire beperkingen kunnen realiseren. Het uitdenken van een financieringsstrategie voor deze actieplannen moet heel doordacht gebeuren.

Voorliggend document is het aangevulde draaiboek rond Financiering Lokale Klimaatplannen. Het is een draaiboek omdat er praktische tips in staan voor een lokale overheid die geconfronteerd wordt met de vraag hoe ze de acties uit haar klimaatplan gefinancierd krijgt. Het blijft echter een levend document omdat het nog niet volledig is of kan zijn. Al doende leert men.
Deel I van het draaiboek bevat het stappenplan voor het opstellen van een financieringsluik bij het lokale klimaatplan; deel II van het draaiboek geeft de resultaten weer van de
uitwerking van specifieke punten uit dit mijlpalenplan gedurende de looptijd van het lerend netwerk (januari - september 2015).
Aantal pagina's: 116
Jaar van publicatie:2015
Trefwoorden:S181-financi�le-wetenschappen