< Terug naar vorige pagina

Publicatie

GARMON: De Garden Monitor - het in kaart brengen en karakteriseren van tuinen met behulp van teledetectie

Boek - Rapport

Tuinen vormen een belangrijke schakel in de groenblauwe dooradering en spelen een strategische rol in het ondersteunen van de lokale leefkwaliteit. Ze kunnen bijdragen aan de levering van ecosysteemdiensten, aan zijn gebruikers en de maatschappij. In Vlaanderen wordt ruim 10 % van de oppervlakte ingenomen door private tuinen. Tot voor kort ontbraken betrouwbare, systematische en geïntegreerde elementaire basisgegevens over tuinen. De GARMON (The GARrden MONitoring) proof-of-concept studie wil daar antwoorden op bieden, door het verzamelen van ruimtelijke data over het ecosysteem van de Vlaamse tuinen (bodembedekking, vegetatiekenmerken). Kennis van die data, kan bijdragen aan de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie hierover. De data laten ook een berekening en optimalisatie toe van de regulering en het onderhoud van culturele ecosystemen van tuinvegetatie, denk aan bv. koelingseffecten, luchtkwaliteit en waterregulatie.
De GARMON kadert in het onderzoeksprogramma inzake aardobservatie per satelliet stereo III (eo.belspo.be) en van Belgian Science Policy Office (BELSPO) en focust op de ontwikkeling van een tuinmonitor door de integratie van bestaande teledetectietechnieken. Door teledetectietechnologieën vanuit zowel de lucht als vanuit de ruimte te combineren wordt het potentieel onderzocht om tuin- en tuincomplexen te lokaliseren en te karakteriseren.
Het doel van de studie is om beeldverwerkingstechnieken te verkennen en om op een ruimtelijk expliciete manier de locatie en het gebied van tuinen en het gebied van verschillende tuinbedekkingscomponenten te extraheren (bijv. bomen, gras, laag groen, afgedicht oppervlak en water).
Aantal pagina's: 61
Jaar van publicatie:2021
Trefwoorden:groenblauwe dooradering, ecosysteemdiensten, landgebruik
Toegankelijkheid:Open