< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Groene business modellen

Boek - Rapport

Ondertitel:Hoe kunnen bedrijven ermee aan de slag?
Het Departement Omgeving liet onderzoeken of Vlaamse bedrijven hun businessmodel voldoende vergroenen. En hoe de vergroening en innovatie van bedrijfsmodellen en -strategieën de transitie naar een groene Vlaamse economie kan versnellen. Het rapport van dit onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau PWC, kwam tot stand in co-creatie met Vlaamse bedrijven en sectororganisaties. De deelnemende bedrijven erkenden de noodzaak om te evolueren, maar ze zijn vaak nog zeer voorzichtig om de omslag naar een toekomstbestendig bedrijfsmodel te maken. Deze studie focust op het volledige Vlaamse bedrijfsleven: de primaire sector, de industrie, de dienstverlenende en financiële sector werkten eraan mee. Iedere sector en elk type van bedrijf heeft een specifieke rol te vervullen in de vergroening van de economie: zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen, zowel beursgenoteerde bedrijven, familiebedrijven als bedrijven die deel uitmaken van grote internationale concerns. De focus in deze studie ligt minder bij start-ups omdat zij op een andere manier aan strategievorming doen dan bestaande bedrijven die hun strategie en businessmodel eventueel moeten herdenken en aanpassen in functie van vergroening. Daarnaast zoomt het rapport ook in op de economische transitie die vereist is: hoe kunnen we met z’n allen in Vlaanderen de omslag maken naar groenere businessmodellen en een groene economie realiseren? Welke bijdragen leveren bedrijven in dit verhaal?
Dit rapport is opgebouwd uit volgende delen:
1. De inleiding
2. Het uitgangspunt: de transitie naar een groene economie
3. Een groen businessmodel versus een traditioneel business model
4. Groene businessmodeltransformatie
5. Technologische innovatie als enabler voor de transformatie
6. Groene businessmodeltransformatie als groeipad
7. De rol van de overheid bij groene businessmodeltransformatie
8. De rol van het ecosysteem van bedrjiven
9. Conclusies.
Aantal pagina's: 107
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:S185-handels-en-industri�le-economie, S190-bedrijfsbeleid