< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Harmonic light scattering study reveals structured clusters upon the supramolecular aggregation of regioregular poly(3-alkylthiophene)

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Communications Chemistry
Volume: 2
Aantal pagina's: 9
Jaar van publicatie:2019