< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Heteroatom substitution effect on electronic structures, photophysical properties, and excited-state intramolecular proton transfer processes of 3-hydroxyflavone and its analogues: A TD-DFT study

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Journal of Molecular Structure
ISSN: 0022-2860
Volume: 1195
Pagina's: 280 - 292
Aantal pagina's: 13
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:Fysische scheikunde