< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Hoe de Vlaamse milieusector in kaart brengen

Boek - Rapport

Ondertitel:Een verkennende analyse
Milieu en hernieuwbare energie zijn een belangrijke motor van een nieuwe economische ontwikkeling. Vlaanderen wil daarom een vergroening van zijn economie realiseren. Een gevolg van de overgang naar een groene economie is dat investeringen in milieuvriendelijke productiemethoden aantrekkelijker worden en er zich dus nieuwe tewerkstellingskansen voordoen. Met deze studie wil het Departement Omgeving een socio-economische analyse maken van de milieusector in Vlaanderen. Niet enkel vanuit de overheid, maar ook vanuit de sector zelf, kwam de vraag om de milieusector in kaart te brengen. Deze studie werd dan ook gezamenlijk uitgevoerd met de Vereniging van Vlaamse Milieucoördinatoren (VMC) en de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer (FEBEM).
Aantal pagina's: 48
Jaar van publicatie:2012
Trefwoorden:S180-economie, S212-arbeidssociologie