< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Implications of using systematic decomposition structures to organize building LCA information: A comparative analysis of national standards and guidelines- IEA EBC ANNEX 72

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
ISSN: 1755-1307
Volume: 588
Pagina's: 1 - 9
Aantal pagina's: 9
Jaar van publicatie:2020
Toegankelijkheid:Open