< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Indicatieve situering van het Natura 2000 habitattype 3260. Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion. Uitgave 2018 (versie 1.6).

Boek - Rapport

Series: Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina's: 24
Jaar van publicatie:2018
Trefwoorden:Natura 2000 en instandhoudingsdoelen