< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Indicatieve Tabel 2012

Boek - Boek

Het boek bevat de integrale tekst van de Indicatieve Tabel, versie 2012. Deze tabel wil een richtsnoer zijn voor de betrokken partijen en de rechters, wanneer die forfaitaire ramingen moeten maken om te komen tot een "volledig en juist passend herstel", in de zin van artikel 1382 BW. Daarenboven bevat het boek een diepgaande studie, waarin de Tabel wetenschappelijk wordt verantwoord en onderbouwd.
Aantal pagina's: 269
ISBN:978 90 4861 586 5
Jaar van publicatie:2012