< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Interhemispheric metabolic asymmetries in patients with anti-NMDA receptor encephalitis

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Acta Neurologica Belgica
ISSN: 0300-9009
Issue: 5
Volume: 121
Pagina's: 1385 - 1387
Toegankelijkheid:Closed