< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Jeugdbewegingen in Vlaanderen: een onderzoek bij groepen, leiding en leden

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Het rapport dat aan de basis ligt van deze bijdrage is opgevat als enerzijds een vervolgonderzoek op het jeugdbewegingsonderzoek van Bral uit 1991, en anderzijds als een gelegenheid om een hernieuwde stimulans te bieden om de huidige situatie van de jeugdbewegingen in Vlaanderen in kaart te brengen, inclusief nieuwe uitdagingen. 185 jeugdbewegingsgroepen werden gecontacteerd, wat resulteerde in data van 174 groepen, 1551 leid(st)ers en 815 leden. In wat volgt proberen we een aantal belangrijke of opmerkelijke conclusies weer te geven, vergezeld van een aantal bedenkingen. Aan de hand van de data kunnen we een aantal conclusies trekken over (1) de verschillen in perceptie en realiteit, (2) de toestand van de lokalen, (3) de diversiteit binnen de groepen, (4) de waarden en opvattingen van de leiding en de leden, (5) de verschillen tussen groepen, (6) de zogenaamde U+2018verkleuteringU+2019 van de jeugdbewegingen, (7) het engagement van de leden en de leiding (8) de tevredenheid van de leiding en de leden en (9) de relaties tussen de leiding en de leden.
Boek: Handboek lokaal jeugdbeleid
Pagina's: 3 - 13
ISBN:9782509001054
Jaar van publicatie:2011
Toegankelijkheid:Closed