< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Klimaatslim bosbeheer: van wetenschappelijke achtergrond naar aandachtspunten voor de praktijk

Boek - Boek

De klimaatverandering heeft een grote invloed op de gezondheidstoestand van onze bossen. Tegelijk wordt ook sterk naar bossen gekeken als deel van de oplossing. Bosbeheerders hebben terecht heel wat vragen en onzekerheden over de toekomst van het bos en de beheerkeuzes die ze daar best bij maken. In die context was er nood om alvast de bestaande wetenschappelijke kennis rond de relatie tussen bosbeheer en klimaatverandering te bundelen in een voor de bosbeheerder toegankelijk document. Via dit advies neemt het INBO daartoe het initiatief.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2020
Trefwoorden:Bosbouw (sectoren), Bosbouw (maatschappij), Milieu, Klimaat, Beheer, Sectoren, Maatschappij, Beheer van bos, Biotopen