< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Kwaliteitsanalyse voor korrelgrootte-analyses van geotheek monsters

Boek - Rapport

Onderzoek en rapportage uitgevoerd door het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO), in het kader van het verzamelen van waardevolle data uit grondmonsters opgeslagen in de Geotheek van het Departement Omgeving. Grondmonsters werden geselecteerd voor de vergelijking van de kwaliteit van korrelgrootte-analyses van ongeroerde en geroerde monsters voor toekomstig gebruik van data uit Geotheek-monsters in kwalitatieve databanken.
Aantal pagina's: 27
Jaar van publicatie:2022
Trefwoorden:grondmonsters
Toegankelijkheid:Open