< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Mode of emplacement of suevite and impact melt particles within the Chicxulub peak ring

Boekbijdrage - Boekhoofdstuk Conferentiebijdrage

Boek: ICF-CIRIR 2022 conference abstracts
Pagina's: 1-2
Jaar van publicatie:2022
Toegankelijkheid:Open