< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Nieuwe methoden van sterilisatie bij de vrouw

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Ondertitel:New methods of female sterilisation
Elektrocoagulatie van de tubae, het plaatsen van een ligatuur door middel van Filshie-clips of ­Falope-ringen op de tubae, en een (partiële) salpingectomie zijn als meest gebruikte sterilisatietechnieken vergelijkbaar qua doeltreffendheid en risico op falen. Hysteroscopische sterilisatie is de laatste jaren in volle opmars. Het risico op zwangerschap op langere termijn ligt rond 0,1-1%. Toch is het onderzoek hiernaar nog onvoldoende, onder meer door de relatief korte follow-up van vaak maar één jaar. Verwikkelingen door de sterilisatiemethode op zich zijn zeldzaam wanneer ze onderscheiden worden van verwikkelingen die ontstaan door de laparoscopie, laparotomie of hysteroscopie in se. Nieuwe inzichten in de etiologie van een hooggradig sereus epitheliaal carcinoom hebben de discussie geopend rond bilaterale salpingectomie als nieuwe standaard voor sterilisatie langs abdominale weg, zeker boven de leeftijd van 35 jaar.
Tijdschrift: TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE
ISSN: 0371-683X
Issue: 18
Volume: 72
Pagina's: 1077 - 1086
Jaar van publicatie:2016
Toegankelijkheid:Closed