< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Populatieontwikkeling van in Vlaanderen broedende Brandganzen onder verschillende beheerscenario's

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

De snelle groei van het aantal broedende Brandganzen in Vlaanderen stelt het beleid voor de keuze om al dan niet in te grijpen op de populatie, vooral met het oog op het vermijden van (potentiële) schade aan landbouw en bepaalde natuurwaarden. In die context stelt zich ook de vraag welke beheermaatregelen het meest efficiënt (en haalbaar) zijn om de populatie te doen afnemen. Om die vraag te kunnen beantwoorden werd in een aantal gebieden de voortplanting en overleving van broedende Brandganzen onderzocht. Dit liet ons toe een model te ontwikkelen waarin de verwachte groei van de broedpopulatie onder verschillende beheerscenario’s gesimuleerd wordt.
Tijdschrift: Natuur.oriolus : Vlaams tijdschrift voor ornithologie
Issue: 2
Volume: 86
Pagina's: 51-60
Aantal pagina's: 11
Jaar van publicatie:2020
Trefwoorden:Soortenbeheerplan, Schadebeheer (beheer van fauna), Faunaschade, Watervogels, Ringwerk, Populatiemodellen, Beheermethoden