< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Preventie en behandeling van A/H1N1-influenza bij patiënten met immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen onder immunotherapie

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen (IMID) vormen een heterogene groep van aandoeningen, waaronder chronische artritis, reumatische systeemziekten, inflammatoire darmziekten en psoriasis, met een gemeenschappelijke immunologische pathogenese en een gelijkaardige behandelingsstrategie, waaronder immunosuppressieve of immunomodulatoire middelen (immunotherapie).Immunotherapie omvat naast corticosteroïden en conventionele middelen zoals methotrexaat ook zogenaamde U+201Etargeted therapiesU+201D of U+201EbiologicalsU+201D (o.a. de tumornecrosisfactor(TNF)-remmers). IMID-patiënten onder immunotherapie zijn vatbaarder voor infecties en vormen een risicogroep in de context van de A/H1N1-influenzapandemie.Naar aanleiding van de verwachte pandemie met A/H1N1 werd een Belgische ad-hocwerkgroep opgericht die aanbevelingen formuleerde in verband met de preventie en de behandeling van A/H1N1-influenza voor deze risicogroep.Dit artikel vat de wetenschappelijke evidentie samen waarop deze aanbevelingen gebaseerd zijn. Naast de klassieke hygiënische maatregelen (hand- en hoesthygiëne, vermijding van contact met zieken) wordt aanbevolen deze patiënten te vaccineren tegen influenza (zowel de klassieke seizoensgriep als het type A/H1N1) en pneumokokken. Als risicopatiënten komen zij ook in aanmerking voor behandeling met virusremmers in geval van griepsymptomen. Immunotherapie (met uitzondering van corticosteroïden) dient tijdelijk onderbroken te worden bij een acute infectieuze opstoot.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Geneeskunde
ISSN: 0371-683X
Issue: 2
Volume: 66
Pagina's: 57 - 64
Jaar van publicatie:2010