< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Ruimterapport Vlaanderen (RURA) hoofdstuk 8: ruimte voor open ruimte

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Een leefbare en veerkrachtige maatschappij heeft nood aan open ruimte. In de open ruimte komen verschillende activiteiten voor: landbouw, energie, … Bovendien levert deze belangrijke diensten, bijvoorbeeld op het vlak van waterhuishouding, voedselvoorziening en recreatie. Een bepaalde grootschaligheid is nodig opdat de open ruimte dit divers pallet aan diensten zou kunnen verlenen. Desondanks neemt de verharding en de versnippering nog steeds toe in Vlaanderen. Welke evoluties verwachten we? Ook vandaag snijden we nog altijd greenfields aan voor ontwikkeling en zien we de traditionele grenzen tussen stad en platteland, tussen open en bebouwde ruimte verder vervagen. Daardoor blijft de druk op de natuurlijke functies van de open ruimte groeien. Een ander ruimtelijk beleid dringt zich dus op.
Boek: Ruimterapport Vlaanderen (RURA)
Pagina's: 353-393
Aantal pagina's: 41
Jaar van publicatie:2018
Toegankelijkheid:Open