< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Simple time domain analysis of a 4-level H-bridge flying capacitor converter voltage balancing

Boekbijdrage - Boekhoofdstuk Conferentiebijdrage

Boek: 2010 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT 2010)
Pagina's: 818 - 823
ISBN:9781424456956
Jaar van publicatie:2010
Toegankelijkheid:Open