< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Staat van instandhouding (status en trends) van de soorten van de Habitatrichtlijn Deelrapport vleermuizen (rapportageperiode 2013-2018)

Boek - Rapport

Series: Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina's: 499
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:Natura 2000 en instandhoudingsdoelen