< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Toward a Solid Acceptance of the Decentralized Web of Personal Data: Societal and Technological Convergence

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Giving individuals more control of their personal data.
Tijdschrift: Communications of the ACM
ISSN: 0001-0782
Issue: 1
Volume: 67
Pagina's: 43-46
Jaar van publicatie:2023
Toegankelijkheid:Open