< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Verzakelijking van justitieel sociaal werk. Daderbegeleiding strak beteugeld?

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Net zoals in de ons omringende landen worden ook in België praktijken van daderbegeleiding steeds meer gekenmerkt door verzakelijking. Deze evolutie is gericht op het optimaliseren van de organisatie en de werkprocessen van de justitiehuizen. Het houdt ook een toenemende vraag in naar het meer transparant maken van de eigen werking en het afleggen van verantwoording aan de overheid. Dit leidt tot verhitte debatten over
de gevolgen ervan voor het professioneel handelen. Het roept de vraag op of justitieassistenten nog wel voldoende eigen beslissingsruimte hebben en zullen houden. Deze verzakelijking zou immers wijzen op een
eerder technische benadering van begeleiding. Dat staat op gespannen voet met de noodzaak om responsief te werken en de begeleiding te kunnen afstemmen op de context van elke concrete cliënt. De discussie
met betrekking tot de verzakelijking van de daderbegeleiding is daarbij dus exemplarisch
voor een ruimere discussie over de mogelijke deprofessionalisering van het justitieel sociaal werk.
Tijdschrift: Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek
ISSN: 1377-5537
Issue: 5
Volume: 39
Pagina's: 57-63
Aantal pagina's: 7
Jaar van publicatie:2013
Trefwoorden:Houses of Justice, professional discretion, managerialism