< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Voedingsopties voor zuigelingen van hiv-positieve moeders in subsaharisch Afrika : richtlijnen en praktijk

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Ondertitel:Infant feeding options for HIV-positive women in sub-Saharan Africa : guidelines and practice
Hiv-infectie vormt een majeur gezondheidsprobleem in subsaharisch Afrika. Wereldwijd zijn er naar schatting 2,5 miljoen hiv-positieve kinderen, van wie 90% in subsaharisch Afrika leeft. Kinderen worden voornamelijk besmet via moeder-kindtransmissie, met borstvoeding als een belangrijke factor. Het geven van borstvoeding is in subsaharisch Afrika de norm; economische, infrastructurele, socioculturele en maatschappelijke factoren spelen hier een rol. Vaak geeft men gemengde voeding, bestaande uit borstvoeding in combinatie met fles- en/of andere voeding. Wanneer hiv-positieve moeders hun kind tijdens de eerste 6 levensmaanden uitsluitend borstvoeding geven, is dit een manier om overdracht van de hiv-besmetting van de moeder op het kind te beperken. Dit wordt aangeraden wanneer flesvoeding geen aanvaardbaar, realiseerbaar, betaalbaar, duurzaam of veilig alternatief vormt. Studies in subsaharisch Afrika tonen aan dat het geven van borstvoeding, in vergelijking met enkel flesvoeding, zorgt voor minder ziekte bij het kind, en dat het risico op kindersterfte verlaagt. Uitsluitend borstvoeding geven, verlaagt het transmissierisico van moeder naar kind in vergelijking met het toedienen van gemengde voeding. Het geven van borstvoeding heeft geen negatieve gevolgen voor de gezondheid van de hiv-positieve moeder. De praktische toepassing van de richtlijnen kan enkel binnen een structuur waar diagnostiek, informatieoverdracht, opvolging en ondersteuning voorhanden zijn. Vrouwen in subsaharisch Afrika zouden zo een geïnformeerde voedingskeuze kunnen maken.
Tijdschrift: TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE
ISSN: 0371-683X
Issue: 20
Volume: 64
Pagina's: 1048 - 1052
Toegankelijkheid:Closed