< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Wat is goed onderwijs in begrijpend lezen? Een gedachtewisseling tussenNederlandse en Vlaamse onderzoekers

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Recent zijn in Nederland en Vlaanderen reviews verschenen over effectief onderwijs in begrijpend lezen. Naast overeenkomsten lijken er ook verschillen te zijn in de bevindingen van beide reviews en met name in de aanbevelingen voor de onderwijspraktijk. Voor de onderwijspraktijk is het erg belangrijk dat de uitkomsten van beide reviews overeenkomen en daardoor de vernieuwing van het onderwijs eenduidig kunnen sturen. In deze tekst geven we de gedachtewisseling weer tussen de betreffende onderzoekers die is ontstaan om overeenkomsten en verschillen te verhelderen;
Tijdschrift: TORB: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
ISSN: 0778-0443
Issue: 5
Volume: 36
Pagina's: 431 - 437
Jaar van publicatie:2020
Toegankelijkheid:Closed